01/08/19  Tin của trường  361
Trường tiểu học hòa thắng 2 tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2018 - 2019
 01/08/19  Tin của trường  335
Hội nghị giao ước thi đua khối tiểu học năm học 2018 - 2019
 01/08/19  Tin của trường  365
Trường tiểu học hòa thắng 2 làm lễ tổng kết phát thưởng năm học 2018 - 2019
 19/10/16  Hoạt động Giáo dục  450
Sáng ngày 14/10/2016, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phan Đình Phùng có buổi làm việc với ngành GDĐT tại cơ quan Sở GDĐT. Cùng đi có đại biểu, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các đại biểu Văn phòng UBND Tỉnh.