Hội nghị công chức , viên chức năm học 2015-2016

Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2015 trường tiểu học Hòa Thắng 2 đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2015-2016.
Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2015 trường tiểu học Hòa Thắng 2 đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2015-2016. Về tham dự hội nghị ở Phòng GD Phú hòa có đ/c Trình Ngọc Mẫn Trưởng phòng GD& ĐT huyện Phú Hòa, ở xã Hòa Thắng có đ/c Lê Văn Xẻm Phó BT thường trực Đảng ủy, các đ/c hiệu trưởng và Phó HT của các trường tiểu học trong xã cũng có mặt đông đủ. Đúng 7 giờ  30 phút hội nghị đã tiến hành với các nội dung theo hướng dẫn của ngành, trong hội nghị sau khi thông qua báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015- 2016, hội nghị đã được nghe trình qua tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cán bộ công chức, viên chức năm học 2015-2016, với tinh thần xây dựng các thầy giáo, cô giáo đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, nêu rõ vấn đề đang được quan tâm, đ/c Hiệu trưởng đã tổng hợp giải đáp đầy đủ các kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua nội dung đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân đ/c Chủ tịch Công đoàn tiếp tục phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Với thành tích đã đạt được trong năm học qua, nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy những mặt mạnh chú trọng bồi dưỡng và nâng cao chất lượng học tập các môn học, tham gia tốt các cuộc thi trên Internet đạt kết quả cao, giữ vững tập thể Lao động xuất sắc, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn theo đúng mục tiêu đã đề ra. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017gồm 3 đ/c. Những ý kiến chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo Phòng, xã được ghi nhận và bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016. Sau gần một buổi  làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết hội nghị đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi thân thiện.