Triển khai phổ biếnThông tư 30/2014/tt-BGD-ĐT

Tổ chức đại hội phụ huynh học sinh để triển khai phổ biếnThông tư 30/2014/tt-BGD-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD& ĐT Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học.
Ngày 8 tháng 11 năm 2014 trường tiểu học Hoà Thắng 2 tổ chức Đại hội phụ huynh học sinh lần thứ 2 kể từ đầu năm học đến nay, nhằm mục đích triển khai phổ biến Thông tư 30/2014/tt-BGD-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ GD& ĐT  Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Với những điểm mới trong Thông tư quy định về đánh giá thường xuyên hàng tháng bằng nhận xét không bằng điểm số như trước đây. Đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện, của học sinh, giáo viên ghi những nhận xét đáng chú ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, những kết quả  học sinh đã đạt được hoặc chưa đạt được  biện pháp cụ thể giúp HS vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia đánh giá thường xuyên gồm: giáo viên, học sinh(tự đánh giá và nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động của nhóm, lớp: khuyến khích sự tham gia đánh giá của cha mẹ. 
 Đã có phụ hunh đưa ra những ý kiến trái chiều, nhưng với sự giải thích về nhiều mặt tích cực của việc đánh  giá như trong Thông tư đã nêu, tất cả đã thống nhất thực hiện theo quy định.  Kết quả Đại hội phụ huynh của 15 lớp đã tổ chức thành công theo đúng kế hoạch của nhà trường.