01/08/19  Tin của trường  362
Trường tiểu học hòa thắng 2 tổ chức hội giảng cấp trường năm học 2018 - 2019
 01/08/19  Tin của trường  336
Hội nghị giao ước thi đua khối tiểu học năm học 2018 - 2019
 01/08/19  Tin của trường  366
Trường tiểu học hòa thắng 2 làm lễ tổng kết phát thưởng năm học 2018 - 2019