Hoạt động của nhà trường từ đầu năm học 2016-2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD& ĐT, theo các văn bản hướng dẫn của Ngành GD triển khai, Trường tiểu học Hòa Thắng 2 từ đầu năm học đã tổ chức các hoạt động như sau:

  -Ngày 5 tháng 9 năm 2016 cùng với cả nước chào mừng năm học mới nhà trường đã tổ chức lễ Khai giảng năm học 2016-2017 trong không khí trang trọng tưng bừng khí thế. Năm học 2016-2017 trường có 15 lớp với 390 học sinh,   lớp 1 có 59 em trong đó tuyển mới 56 em. 

 -Ngày 10 tháng 9 năm 2016 nhà trường đã tổ  chức Đại hội phụ huynh học sinh triển khai kế hoạch hoạt động của năm học đến với quý bậc phụ huynh, tham dự có BGH, CTCĐ cùng đầy đủ 15 giáo viên chủ nhiệm.Tất cả phụ huynh đã thống nhất các nội dung trong nhiệm vụ trọng tâm mà trường đã đề ra.

- Ngày 4 tháng 10 năm 2016 Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2016-2017 đã được tiến hành, về tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn xuân Nghi Phó TP GD& ĐT huyện Phú Hòa. Hội nghị đã kết thúc thành công trên tinh thần thống nhất cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm học.

- Ngày 6 tháng 10 năm 2016 Hội nghị Tổng kết Công đoàn CS trường Tiểu học Hòa Thắng 2 được tổ chức với nội dung Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 với tinh thần đoàn kết, dân chủ hội nghị đã kết thúc tốt đẹp.

- Ngày  15 tháng 10 năm 2016 Đại hội Liên đội trường tiểu học Hòa Thắng 2 được tổ chức theo đúng quy định.

-Ngày 18 tháng 10 năm 2016 chuyên môn nhà trường đã khai mạc Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017, tham dự hội thi có 9 giáo viên chủ nhiệm các lớp. Hội thi bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 kết thúc ngày 10 tháng 11 năm 2016 . Kết quả BGK đã  chọn 4 GV đạt xuất sắc.     

Bài viết liên quan